SECŢIA PENTRU COPII ŞI TINERET

A
BIBLIOTECII JUDEŢENE ,,GHEORGHE ŞINCAI'' ORADEA

Bun venit!

Dragii noştri cititori,

Dorim să împărtăşim cu voi lucruri cât mai bune, experienţe noi şi plăcute. Încercăm să vă oferim informaţii pe care nu le găsiţi în altă parte şi care vă privesc în mod direct. Credem că o să vă placă şi vă încurajăm să luaţi legătura cu noi.

Informaţii zilnice

Pentru a efectua prelungiri ale termenelor de împrumut pentru carte, formaţi numărul de telefon 0359 800363, interior 119 sau scrieţi-ne un e-mail la adresa sectiatineret_prelungiri_somatii@yahoo.com

joi, 8 decembrie 2016

8 decembrie - Ziua Constituţiei României. Ce prevede constituţia referitor la copii şi tineri?

Constituţia este legea de bază a unui stat care conţine prevederi referitoare la funcţionarea statului şi la drepturile şi îndatoririle cetăţenilor. Statul român a avut, de-a lungul istoriei sale, mai multe legi fundamentale, prima fiind considerată Constituţia din 1866, adică constituţia adoptată după momentul aducerii la conducerea statului a lui Carol de Hohenzollern-Sigmaringen.             În realitate, înaintea acestui moment au existat şi alte legi care reglementau funcţionarea diferitelor domenii din viaţa statului, aşa cum au fost Regulamentele Organice (1831-1832) sau Convenţia de la Paris (1858). Evenimente importante care au provocat schimbări la nivelul statului (obţinerea independenţei de stat în 1877-1878,  România devine regat în 1884, Unirea cea Mare din 1918, instaurarea comunismului în 1945, ş.a.) au fost însoţite de înnoiri sau revizuiri ale constituţiei. Privind spre prezent, actuala constituţie a fost adoptată în anul 1991 şi revizuită în 2003. Ziua în care a fost aprobată prin referendum naţional, 8 decembrie 1991, a devenit ziua ei de naştere, sărbătorită în fiecare an. 
O primă privire asupra prevederilor constituţionale referitoare la copii şi tineri ne face să ne oprim la articolul 49, intitulat "Protecţia copiilor şi tinerilor": 
(1) Copiii şi tinerii se bucură de un regim special de protecţie şi de asistenţă în realizarea drepturilor lor.
(2) Statul acordă alocaţii pentru copii şi ajutoare pentru îngrijirea copilului bolnav ori cu handicap. Alte forme de protecţie socială a copiilor şi a tinerilor se stabilesc prin lege.(3) Exploatarea minorilor, folosirea lor în activităţi care le-ar dăuna sănătăţii, moralităţii sau care le-ar pune în primejdie viaţa ori dezvoltarea normală sunt interzise.(4) Minorii sub vârsta de 15 ani nu pot fi angajaţi ca salariaţi.(5) Autorităţile publice au obligaţia să contribuie la asigurarea condiţiilor pentru participarea liberă a tinerilor la viaţa politică, socială, economică, culturală şi sportivă a ţării."    Pe lângă acest articol, referiri la drepturile copiilor se fac şi în articolul 29 alin. (6) - "Părinţii sau tutorii au dreptul de a asigura, potrivit propriilor convingeri, educaţia copiilor minori a căror răspundere le revine." sau în articolele 32, 33, 34 şi 35 , care fac referire la dreptul la învăţătură, dreptul la cultură, dreptul la ocrotirea sănătăţii şi dreptul la mediu sănătos.
De asemenea, la articolul 48 alin (1) şi (3), se arată obligaţiile părinţilor faţă de copii şi statutul egal al copiilor din căsătorie cu al celor născuţi în afara căsătoriei.
Aspectele de detaliu ale prevederilor constituţionale fac obiectul unor legi distincte. 
La nivel internaţional, diferite instituţii, organizaţii şi organisme ajută statele să promoveze şi să protejeze interesele copiilor şi tinerilor. Împreună luptă pentru construirea unei lumi cât mai prielnice creşterii armonioase şi educării de succes a generaţiilor viitoare.
sursa: http://www.constitutiaromaniei.ro/Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu